Werkwijze

Om uw dier te kunnen helpen heb ik veel informatie nodig over uw dier. Hiervoor plannen we een consultgesprek waarin ik samen met u zoveel mogelijk informatie over uw dier probeer te krijgen; hoe de klachten zijn ontstaan, hoe ze zich uiten, biografische factoren, leefomstandigheden, voeding, eerder doorgemaakte ziekten, etc. Dit gesprek duurt ca. 1,5 uur.

Om het gesprek efficiënt te laten verlopen, krijgt u van te voren een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren. Op deze manier vorm ik me een totaalbeeld van uw dier. Ook zal ik uitleggen hoe u de homeopathische middelen moet toedienen. Daarna maak ik een paar foto’s van uw dier voor in zijn dossier.

Na het consultgesprek ga ik alles verder uitwerken in een uniek behandelplan voor uw dier en stuur ik alles op naar mijn supervisor. Dit wordt beoordeeld en besproken. Daarna worden de middelen en een begeleidende geneesmiddelenbrief aan u opgestuurd.Nadat u de middelen ontvangen heeft zal ik contact met u opnemen of alles duidelijk is en om afspraken te maken over het vervolgtraject.

Gedurende de behandelperiode evalueren we regelmatig het behandelplan en waar nodig vindt er bijstelling plaats. Net zolang totdat uw dier zijn maximale verbetering heeft bereikt en de behandeling kan worden afgebouwd.

_mg_2308