Werkwijze

Om uw dier te kunnen helpen heb ik veel informatie nodig over uw dier. Hiervoor plannen we een intake consult waarin ik samen met u zoveel mogelijk informatie over uw dier probeer te krijgen; sinds wanneer de klachten bestaan, hoe ze zich uiten, de geschiedenis van uw dier, bijvoorbeeld vorige eigenaren, bijzondere dingen in zijn leven, de leefomstandigheden, voeding, eerder doorgemaakte ziekten, etc. Dit gesprek duurt ca. 1,5 uur. Om het gesprek efficiënt te laten verlopen, krijgt u van te voren een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren. Ook zal ik tijdens dit gesprek uitleg geven over homeopathie en hoe u de homeopathische middelen moet toedienen. Daarna maak ik een paar foto’s van uw dier voor in zijn dossier.

Na dit gesprek ga ik thuis alles verder uitwerken in een uniek behandelplan voor uw dier. Vervolgens krijgt u de middelen en een begeleidende geneesmiddelenbrief opgestuurd. Nadat u de middelen ontvangen heeft zal ik contact met u opnemen of alles duidelijk is en om afspraken te maken over het vervolgtraject.

Gedurende de behandelperiode evalueren we regelmatig het behandelplan en waar nodig vindt er bijstelling plaats. Net zolang totdat uw dier zijn maximale verbetering heeft bereikt en de behandeling kan worden afgebouwd.

_mg_2308