Tenslotte

De wet

Wettelijk is geregeld dat alleen dierenartsen dieren mogen behandelen. Dit houdt in dat een klassiek homeopaat geen medische diagnose mag en kan stellen. Hiervoor wordt doorverwezen naar een dierenarts.

Met ‘de behandeling’ wordt op deze website dan ook de klassiek homeopathische behandeling bedoeld. Deze is gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het dier en is daarmee niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een dierenarts, maar kan zo nodig prima naast een dergelijke behandeling werkzaam zijn.

Werken onder supervisie

Het VHCN staat voor kwaliteit in de homeopathische behandeling. Om dit te kunnen realiseren, wil het VHCN een aantal zekerheden waarborgen. Daartoe worden een aantal regels gehanteerd, waaronder die voor het behandelen van dieren onder supervisie. De student tekent, alvorens te beginnen met het werken onder supervisie, een verklaring waarmee hij/zij zich verbindt met deze regels.

Bij het VHCN is een informatiefolder over supervisie verkrijgbaar, daarin staan de volgende regels:

  • De behandeling van dieren onder supervisie vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de supervisor.
  • Indien het noodzakelijk is dat naast de klassieke homeopathie een aanvullende therapie moet worden toegepast, gaat dit uitsluitend in overleg met de supervisor.
  • De student past zelf naast de behandeling geen enkele andere therapie toe.
  • De eigenaar van het dier wordt voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gesteld van de kosten voor het consult en de medicatie.
  • De geneesmiddelen worden uitsluitend door de supervisor verstrekt.
  • De student brengt zelf geen verdere kosten in rekening bij de eigenaar van het dier.
  • De student die zonder supervisie patiënten klassiek homeopathisch behandelt (uitgezonderd eenvoudige eerste hulp situaties) of een andere therapie toepast dan de klassieke homeopathie, dan wel extra kosten in rekening brengt bij de eigenaar, zal worden uitgesloten van de opleiding.
  • De opleiding draagt geen verantwoordelijkheid voor klassiek homeopathische behandelingen die door studenten zelfstandig buiten de opleiding worden ondernomen.

Opleiding VHCN

Afgestuurde homeopaten van het VHCN voldoen aan beroepscriteria van:

  • BKHD (Beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten voor Dieren)
  • BCND (vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren).

Het VHCN is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerde opleiding,  hiermee voldoen ze aan de geldende kwaliteitseisen.

Website van VHCN